Pomoc pri odstraňovaní následkov veternej smršti - očami veliteľa