Náš zdravotnícky hasičský tím testuje antigénovými testami

Náš zdravotnícky hasičský tím testuje antigénovými testami

Naši členovia, už od samotného začiatku pomáhajú pri zmierňovaní následkov pandémie COVID 19. Následne prišla výzva od p. starostky z našej obce Korňa, ďalej Základnej školy v Korni od riaditeľky ZŠ na antigénové testovanie. Táto výzva u nás bola prijatá pozitívne u našich členov, ktorí sú zdravotníci a profíci vo svojom fachu, tým myslím MUDr. Mišku, či profesionálnych hasičských zdravotníkov Bc. Filipa, Bc. Jána., ktorí patria medzi naj. v zdravotnej záchrannej službe.

Prvé celoplošné testovanie pod patronátom príslušníkov ozbrojených síl SR ktoré bolo pre nás veľmi užitočné a dôležité, kde ešte chcem poďakovať vojenskému zdravotníkovi (už teraz priženenému do Korne) a jeho ďaľším dvom kolegom zo Žiliny za pomoc a spoluprácu, ďalej nemôžem zabudnúť na super spoluprácu z našimi zdravotnými sestrami a dobrovoľníkmi  z našej obce, ktoré - keď sme im volali a poprosili o pomoc neodmietli a pomohli obci, super ďakujeme a sľub sme splnili, žiadna z Vás sa pri tejto rizikovej práci nenakazila, ba spoznala náš humor a hasičský kolektív.

Druhé celoplošné testovanie v našej obci pod vedením starostky obce Ing. Bebčákovej bola ostrá skúška, kde už čisto náš zdravotnícky tím a druhý dezinfekčný tím zarezávali naplno, veru klobúk dole pre všetkými čo sa tohto zúčastnili a ako koľvek pomohli.

Tretia skúška prišla narýchlo, ale zvládli sme ju s prehľadom, presnejšie sa jednalo o otestovanie učiteľov, rodičov a žiakov v našej Základnej škole Korňa. Táto dnešná doba COVIDu, je už pre každého ťažká a flustrujúca ....., no pevne verím, že aj náš Dobrovoľný hasičský zbor Korňa ju zdolá v zdraví, spoločne s našimi členmi a podporovateľmi, ešte raz ďakujeme všetkým za pomoc a dôveru.