Akreditovaný kurz prvej pomoci v Korni

V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci. Jednalo sa pilotný projekt do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa. V prvej časti kurzu sa účastníci oboznámili teoreticky postupy laickej prvej pomoci, následne v druhej časti nasledovala praktická časť, ďalej aj overenie vedomostí pomocou testu a praktickej skúšky. Počas kurzu si účastníci vyskúšali aj modelové situácie a praktické použitie automatického externého defibrilátora AED ZOLL plus, ktorý vlastní aj Dobrovoľný hasičský zbor Korňa. Zúčastnení účastníci vyplnili aj dotazník spokojnosti a hodnotili kurz pozitívne. Na záver chceme poďakovať účastníkom za aktívnu účasť a inštruktorom prvej pomoci z Firesystem s.r.o. za zabezpečenie, organizáciu tohto pre nás potrebného kurzu, veď v poslednom období, sme už viackrát zasahovali pri poskytnutí prvej pomoci.