Zásahy za rok 2015

Hlásenie zásahov za rok 2015 k 24.12.2015

 

č.z

Popis, zásah, poznámky

1.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Na základe výzvy cez OS HaZZ a Polície vykonala výjazd hasičská jednotka DHZO Korňa (Nissan Navara a 5 členov) k výpomoci polícii SR k vyhľadávaniu nezvestnej osoby v obci Radoľa / chata Ostré. Následne sme sa tel. skontaktovali s príslušníkom polície p. Anton Odrobiňák oddelenie vyhľadávania a dohodli miesto a podrobnosti o prehľadávaní členitého terénu v oblasti Ostré. Ďalej sme spoločne s príslušníkmi HaZZ pokračovali v činnosti / cca o 16,30 hod. bolo nájdené telo nezvestej osoby: Marek Kopel, 20 rokov, bytom Kys.N Mesto - exitus bez známok

života / v obci Snežnica. Následne privolaná lekárka obhliadla telo a polícia zdokumentovala miesto.

Zásahu sa zúčastnili Rastislav Fatura, Andrej Nehera, Milan Škulavík, Marek Škulavík, Gabriela Ďurkáčová

Výjazd: 11,25 hod. (použitý sms zvolávací systém)

Ukončenie 17,30 hod.

2.

Povodňové práce

Dňa 10.1.2015 sme na základe žiadosti občana obce Korňa sme vyrazili v obci Korňa /časť Vyšná pri starej škole k prečisteniu priepustu popod miestnu komunikáciu z dôvodu silného dažďa a topenie sa snehu. Vzhľadom na vykonávanú brigádnickú činnosť a pohotovosť sme bez meškania vyrazili s vozidlo TA Nissan 1+2. Po prečistení sa jednotka vrátila na základňu. So situáciou bol oboznámený aj starosta obce, ktorý monitoroval stav vodných tokov.

 

Zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZ obce Korňa.

Výjazd: 16,37 hod. (použitý sms zvolávací systém, ohlásené na OS HaZZ)

Ukončenie 17,37 hod.

3.

Technický zásah / znesenie tela EXITUS

Dňa 31.1.2015 vykonali 5 členovia DHZ obce Korňa na žiadosť ZZS a občanov so súhlasom starostu obce k zneseniu tela v obci Korňa / časť Zátoky s technikou Nissan Navara, MB Sprinter a transportné nosidlá SHEEL. Po obhliadke políciou bolo telo vo vaku na transportných nosidlách zvezené do RD.

 

Ohlásenie: 15:47 hod.                 Výjazd: 15:55 hod.                 Ukončenie: 16:25 hod.

4.

Technický zásah / vytiahnutie vozidla

Dňa 31.1.2015 počas jazdy na základňu z výjazdu č.3 boli členovia DHZ obce Korňa požiadaný o vytiahnutie OMV. Následne bez poškodenia pomocou navijáku Nissan bolo vozidlo vytiahnuté a jednotka sa vrátila na základňu.

 

Ohlásenie: 16:26 hod.                 Výjazd: 16:26 hod.                   Ukončenie: 16:45 hod.

5.

Technický zásah / vytiahnutie vozidla

Dňa 1.2.2015 boli naši dvaja členovia / Vyrobík .P, Škorčík J. s vlastným vozidlom / požiadaný občanom Korne M.H o pomoc pri vytiahnutí OMV Škoda Octavia v obci Korňa / Nižná Korňa pri Kriváni.

Výjazd: 16:00 hod.                                                                         Ukončenie: 16:29 hod.

6.

Dopravná nehoda

1.2.2015 Na základe hlásenia zástupcu starostu obce Korňa, o 11.01 hod. vykonali dvaja členovia prieskum miesta nehody v obci Korňa, časť Nižná Korňa. Následne na miesto DN dorazila jednotka HaZZ HS Turzovka, po konzultácii so starostom obce bol vyhlásený výjazd DHZ obce Korňa (Nissan Navara, MB Sprinter + 5 členov DHZ Korňa) – v tom čase už bol vyrozumený veliteľ DHZ s operačného strediska OR HaZZ Čadca o výpomoc. Pri DN nedošlo k zraneniam cestujúcich ani vodiča. Cestujúci /prevažne deti/ boli evakuovaný cez bočné okno vodiča a transportované osobnými motorovými vozidlami a vozidlami DHZ obce Korňa do Penziónu.

                     

Výjazd : 11,01 hod. (dva členovia DHZ Korňa, bez techniky + vyhlásenie pohotovosti)

Čas : 11,19 hod. (žiadosť od OS OR HaZZ Čadca o výpomoc)

Ukončenie : 12,30 hod.

7.

Dopravná nehoda

Na základe hlásenia občanov, veliteľ DHZO kontaktoval OS OR HaZZ Čadca – info o udalosti, následne so súhlasom starostu obce vykonala jednotka DHZO Korňa 1+3 Nissan Navara k dopravnej nehode OMV v obci Korňa/časť Nižná Korňa. Činnosť- súčinnosť s HaZZ a odstránení vraku vozidla.

Výjazd : 15,50 hod.

Ukončenie : 17,00 hod. vodič: P N  zranený odvezený ZZS, vozidlo Peugeot Combi

8.

Dopravná nehoda

9.2.2015 / Na základe hlásenia občanov a člena DHZ p. Jaroša, veliteľ DHZO kontaktoval OS OR HaZZ Čadca – info o udalosti, následne so súhlasom starostu obce vykonala jednotka DHZO Korňa 1+4 Nissan Navara k dopravnej nehode OMV v obci Korňa/U Drogerie. Činnosť- súčinnosť s vodičom a obecným traktorom pri vytiahnutí vozidla VOLVO.

Výjazd : 12:38 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie : 13:01 hod.

9.

Technický zásah / transport pacienta

9.2.2015 / Na základe prosby o pomoc pri transporte p. J.P od sanitného vozidla domov v obci Korňa, časť Kišelice vykonali so súhlasom starostu obce výjazd 4 členovia DHZ obce Korňa s TA Nissan Navara + snežné reťaze, kde umiestnili na ložnú časť transportné nosidlá SHEEL a na transportnej doske preložili pacientku zo sanitného vozidla a následne transportovali domov.

Výjazd : 15:15 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie : 16:45 hod.

10.

Požiar / rekreačnej drevenice

14.2.2015 / Na základe hlásenia OS HaZZ Čadca a hlásenia občanov vykonala has .jednotka DHZ obce Korňa výjazd k požiaru drevenice. Technika Nissan Navara a CAS 32 T148 1+9 členov. Činnosť: hasiace práce za pomoci ADP, rozoberanie konštrukcií, zabezpečovanie dopravy vody, zabezpečovanie čerpacieho stanoviska, plnenie CAS. Zásah bol náročný nakoľko bola vonkajšia teplota  – 11 °C, rozliata voda pri čerpacom stanovisku mrzla na vozovke a vznikal ľad, starosta obce zabezpečil bager a posyp vozovky. Ďalej uviaznuté vozidlo CAS Tatra 7 bolo vytiahnuté za pomoci traktora s navijakom – ďakujeme susedovi za pomoc. Na zásahu sa zúčastnili hasičské jednotky OR HaZZ Čadca – HS Turzovka a HS Čadca, DHZ obce Korňa.

Výjazd: 02:44 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie: 9:54 hod.

Predbežná škoda: 20 000 €, uchránené hodnoty 20 000 €

Ďalšie prestriedanie: 4 členovia DHZ obce Korňa a novej zmeny OR HaZZ.

11.

Technický zásah

8.3.2015 / Na základe žiadosti starostu obce Korňa sme vykonali TZ k skríženým vozidlám na miestnej komunikácii smer Živčáková. Následne bolo zistené, že povedľa cesty sú poodstavované osobné mot. vozidlá – brániace prechodu nákladných vozidiel. Bol upozornený kostolník, aby oboznámil pútnikov – vodičov OMV o preparkovaní vozidiel. Ďalej bola obmedzená premávka na miestnej komunikácii a bola posypaná v najkritickejších úsekoch štrkom.

Technika: Nissan Navara (1+3), MB Sprinter (1+1)

Výjazd: 13:07 hod.    (na zvolanie použitý zvolávací systém PELIG a SMS HASIČI)

Ukončenie: 14:10 hod.

12.

Technický zásah / poskytnutie prvej pomoci

Dňa 15.3.2015 / Pri vykonávaní protipožiarnej asistenčnej hliadky členovia DHZ Korňa poskytli prvú pomoc zraneným účastníkom futbalového turnaja vo futbalovej aréne (mladí futbalilisti – odreniny, popáleniny)

Zúčastnení: Mário Paľuch a Katarína Dubačová  (použitá lekárnička a chrbticová doska)

13.

Požiar / previerkové cvičenie k lesnému požiaru

Dňa 9.4.2015 vykonali členovia zásahovej jednotky DHZO Korňa previerku dodržania času výjazdu, ustrojenosti a kontrolu alkoholu v krvi na základe ohlásenia OD OR HaZZ v Čadci –kontrolu vykonal riaditeľ OR HaZZ Čadca a vedúci OPT OR HaZZ Čadca.  

Čas ohlásenia: 11,53 hod. čas poplachu: 11,54 hod.

O 12,01 hod. (o 7 min.) vykonaný výjazd pred HZ s technikou CAS 32 T148 a Nissan Navara 7 členov: Rastislav Fatura, Michal Tremboš, Patrik Vyrobík, Miroslav Smažák, Radoslav Nehera, Monika Dubačová, Martin Stanik 

Do časového limitu 10 min. sa dostavili ďalší traja členovia: M. Tkačik, Milan Škulavík, Marek Škulavík, ďalej v zálohe pre tyl na hasičskej zbrojnici ponechaný L. Fatura

 

14.

Dopravná nehoda

Dňa 13.6.2015 o 14,27 hod. sme pri jazde z okresnej súťaže v Čadci spozorovali dopravnú nehodu OMV a motocykla v obci Raková. Veliteľ DHZo Korňa oznámil vzniknutú udalosť na tiesňovú linku 150, následne sme miesto označili kužeľmi, obhliadli účastníkov DN – žiadne zranené osoby, odpojili autobatériu a zastavili únik benzínu na motocykle. Po príchode hasičskej jednotky OR HaZZ Čadca im bolo odovzdané miesto zásahu a my sme pokračovali na svoju základňu.

15.

Technický zásah / prečistenie kanála po búrkach

Dňa 13.6.2015 o 16,24 hod. na žiadosť starostu obce sme vykonali výjazd k prečisteniu kanála po búrkach v obci Korňa časť U Žilov s technikou CAS 32 T148 a Nissan Navara 1+6. Po prečistení kanála a umytí miestnej komunikácie sme sa vrátili na základňu.

DHZo Korňa / Výjazd 16,24 hod. / ukončenie výjazdu 18,30 hod.

16.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 9.6.2015 sme boli požiadaný políciou o výpomoc pri hľadaní maloletej osoby v meste Čadca, o 10,24 hod. bol vykonaný výjazd DHZo Korňa Nissan Navara (1+3) do Čadce, no počas jazdy o 11,04 hod. bolo pátranie ukončené – nakoľko sa dievča medzitým našlo.

Zúčastnení členovia: Miroslav Smažák, Milan Škulavík, Martin Rudinský, Katarína Hrošová

17.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 13.6.2015 na žiadosť polície a následného ohlásenia na KOS / vykonala výjazd hasičská jednotka DHZo Korňa (Nissan Navara 1+3) výjazd k vyhľadávaniu nezvestnej osoby do obce Radôstka. Ďalej na mieste sa riadili pokynmi polície a prehľadávali ťažko dostupný terén. Na mieste zasahovali aj DHZo Radôstka 6, Lutiše 8, Martin Priekova 4, Námestovo 3, ORS 9 a 5 štvorkoliek, Psovodi záchranári 2, Horská Služba Dolný Kubín 5.

DHZo Korňa / Výjazd 9,05 hod. / ukončenie výjazdu 14,20 hod.

Zúčastnení členovia: Patrik Vyrobík, Peter Tomašik, Dávid Dubač, Ivan Todorov

18.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 23.6.2015 občania obce hlásili o výpomoc pre posádku RZP pri transporte pacienta B.S, následne sme vykonali výjazd s Nissan Navara 1+2 v obci Korňa U Bohači. Ďalej na miesto dorazil aj HaZZ HS Turzovka. Po naložení pacienta sa jednotka vrátila na základňu.

Ohlásenie 6,25 hod, výjazd 6,30 hod., na mieste 6,35 hod., ukončenie výjazdu 6,50 hod.

Nissan Navara 6km, 2 l nafty

19.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 27.6.2015 na základe výzvy Polície a ORS sme vykonali výjazd do obce Divina k vyhľadávaniu nezvezvestnej osoby M.G. Počas pátracieho dňa sa osoba nenašla.

DHZ Korňa 1, Horská Služba Malá Fatra 7, Psovodi Záchranári Žilina SR 6, DHZ Rudina 5, ORS 1+ štvorkolka, Klub psovodov záchranárov Žilina 4+3 pes, DHZ Lutiše 8, KZB Martin 2+2 pes, KZB Trenčín 4+pes, KZB Žilina Varín 2+2 pes

Výjazd o 9,00 hod. / Ukončenie o 13,30 hod. / vozidlo vlastné I.T

20.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 29.6.2015 na základe výzvy Polície a ORS sme vykonali výjazd do obce Oravská Lesná k vyhľadávanie nezvestnej osoby. Žiaľ vo večerných hodinách sa osoba našla bez známok života.

Zúčastnené zložky: DHZ Korňa 1, Orava Rescue System 24+štvorkolky, Horská Služba Malá Fatra 12, DHZ Námestovo 14, Psovodi Záchranári Žilina SR 7, KZB Žilina Varín 2, KZB Trenčín3, KZB Košice 3, PZ SR a obyvatelia obce Or. Lesná

Výjazd o 11,00 hod. / Ukončenie o 18,00 hod. / vozidlo vlastné I.T

21.

Požiar lesného porastu

Dňa 7.7.2015 sme boli vyslaný k požiaru lesa do obce Klokočov za Sudoparkom / technika Nissan Navara s vysokotlakým čerpadlo (1+4). Počas zásahu sme vypomáhali pri diaľkovej doprave vody –hadicovým spôsobom a likvidácie lesného požiaru za pomoci D prúdov.

Výjazd o 17.16 hod. / Ukončenie o 20.35 hod.

22.

Technický zásah / transport pacienta

 

23.

Požiar / obchodného strediska KIK

Dňa 30.7.2015 o 02,03 hod. bol DHZo Korňa požiadaný OS KOS Žilina o výpomoc pri požiari obchodného strediska KIK v meste Turzovka. Na mieste sme zasahovali podľa pokynov VZ (dopĺňanie vody, rozoberanie, odstránenie dverí) spoločne s HaZZ HS Turzovka, HS Čadca a DHZo Turzovka.

Ohlásenie 02,03 hod, výjazd 02,12 hod., na mieste 02,23 hod., ukončenie výjazdu 04,59 hod.

Technika CAS 32 T148 17km, 46,5 l nafty, 4 členovia DHZo Korňa

24.

Požiar / garáže s osobným mot. vozidlom

Dňa 2.8.2015 sme dostali informáciu o požiari garáži s osobným mot. vozidlom pri RD v časti Predmier – mesto Turzovka, po dohovore s OD KOS bol vykonaný výjazd DHZo Korňa k tejto udalosti CAS 32 T 148 1+3. Na mieste DHZo Korňa zasahovala 1xC prúdom s použitím ADP, ďalej spoločne s HaZZ HS Turzovka a DHZo Turzovka.

Ohlásenie 15,43 hod., poplach 15,43 hod., výjazd 15,45 hod., na mieste 15,51 hod., odchod na základňu 16,37 hod., ukončenie výjazdu 17,10 hod.

V pohotovosti ostali ďalší 4 členovia DHZo Korňa.

25.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 12.8.2015 sme sa zúčastnili na hľadaní 50-ročnej Evy Píchalovej z Bobrovca na Liptove, spoločne s ostatnými záchrannými zložkami. Pátranie zatiaľ neúspešné.

Výjazd 1 člen o 9,00 hod. / Ukončenie o 17,00 hod. / vozidlo vlastné Land Rover

26.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 14.8.2015 sme boli požiadaný chatárkou obce Korňa / p.Jandovou / o pomoc pri zneškodnení hniezda sršňov – nakoľko ju ohrozovali. DHZo Korňa vykonala výjazd vozidlom Nissan Navara (1+3) vystrojený ochranným oblekom, ktoré boli následne zneškodnené. Počas zásahu koordonácia s KOS Žilina.

Ohlásenie 18,11 hod., poplach hod., výjazd hod., na mieste hod., odchod na základňu hod., ukončenie výjazdu 19,06 hod.

27.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 16.8.2015 sme boli požiadaný občanmi obce /časť U Sučikov/ o pomoc pri zneškodnení hniezda sršňov – nakoľko ich ohrozovali. DHZo Korňa vykonala výjazd vozidlom MB Sprinter (1+4) vystrojený ochranným oblekom, ktoré boli následne zneškodnené. Počas zásahu koordonácia s KOS Žilina.

Ohlásenie 19,36 hod., poplach 19,37 hod., výjazd 19,44 hod., na mieste 19,52 hod., odchod na základňu 21,05 hod., ukončenie výjazdu 21,16 hod.

28.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 19.8.2015 sme boli požiadaný občanmi obce /p. Kotkovou č.90/ o pomoc pri zneškodnení hniezda sršňov – nakoľko ich ohrozovali. DHZo Korňa vykonala výjazd vozidlom Nissan Navara (1+3) vystrojený ochranným oblekom, ktoré boli následne zneškodnené. Počas zásahu koordonácia s KOS Žilina.

Ohlásenie 19,35 hod., poplach 19,36 hod., výjazd 19,44 hod., na mieste 19,47 hod., odchod na základňu 20,10 hod., ukončenie výjazdu 20,16 hod.

29.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 25.8.2015 sme boli požiadaný p. Sadlekovou k výpomoci transportu pacientky v obci Korňa, zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara.

Výjazd o 12,54 hod. / Ukončenie o 13,53 hod.

30.

Požiar školy / taktické cvičenie

Dňa 4.9.2015

31.

Technický zásah / súčinnostné cvičenie

Dňa 4.9.2015 sa 4 členovia DHZo Korňa zúčastnili na súčinnostnom cvičení spoločne s DHZ Orava pri vyhľadávaní a poskytovaní privej pomoci, transportu a orientácii v teréne v okolí Oravskej priehrady.

Výjazd o 14,00 hod. / Ukončenie 5.89.2015 o 00,05 hod. / technika MB Sprinter

32.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 5.9.2015 sa 2 členovia zúčastnili odchytu bodavého hmyzu v obci Korňa, za pomoci ochranného obleku a chem. prostriedkov postupne zlikvidovali hniezdo.

Výjazd o 10,00 hod. / Ukončenie o 12,00 hod. / technika súkromné OMV

33.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 12.9.2015 sa 4 členovia zúčastnili odchytu bodavého hmyzu na budove obecného úradu Korňa, za pomoci ochranného obleku a chem. prostriedkov postupne zlikvidovali hniezdo.

Výjazd o 7,15 hod. / Ukončenie o 8,15 hod. / technika MB Sprinter

34.

Technický zásah / odchyt bodavého hmyzu

Dňa 12.9.2015 sa 4 členovia zúčastnili odchytu bodavého hmyzu na budove Materskej škôlky Korňa, za pomoci rebríka, ochranného obleku a chem. prostriedkov postupne zlikvidovali hniezdo.

Výjazd o 8,16 hod. / Ukončenie o 9,35 hod. / technika MB Sprinter

35.

Technický zásah / súčinnostné cvičenie

Dňa 12.9.2015 sa 6 členovia DHZo Korňa zúčastnili na súčinnostnom cvičení spoločne s ASSR pri stavaní stanov, tylových priestorov, umiestnenia záložných zdrojov, prípravu jedla a iné potrebné činnosti k vykonaní úspešného zásahu tylového zabezpečenia.

Výjazd o 9,45 hod. / Ukončenie 13.9.2015 o 14,00 hod. / technika 2 x súkromné OMV

36.

Technický zásah / spadnutý strom

Dňa 17.9.2015 sme vykonali výjazd (Nissan Navara 1+3) k spadnutému stromu v obci Korňa / Šľahorka spolu s AHZS, rebríkom METZ 39 – technikou a príslušníkmi HaZZ. Po samotnom rozostavení rebríka bolo zistené, že rebrík má malý bočný dosah a nieje možné vykonať s neho bezpečný zásah a samotné zrezanie cca 250 ročnej lipy. Po ohraničení nebezpečného miesta páskou a zbalení výstroje sme sa vrátili na základňu.

37.

Technický zásah / spadnutý strom

Dňa 17.9.2015 sme vykonali opakovaný výjazd (Nissan Navara 1+3) a dvoma súkromnými traktormi s obsluhou a pilčíkmi.

38.

púť

39.

Púť ošetrovanie

40.

Púť dovoz vody

41.

Cvičenie / spolupráca

Dňa 3.11.2015 sa členovia DHZ Korňa zúčastnili ako pozorovatelia na medzinárodnom cvičení v obci Hrčava (CZ) na základe pozvania miestnej samosprávy. Naša činnosť spočívala v prevoze štvorkolky a postavenia stanu pre zranených. Zúčastnené zložky na cvičení: HZS ČR, OSP Polsko, HaZZ Čadca, SČK, SDH, Pre Kysuce, Polícia ČR, MILATA, obec Hrčava.

42.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 17.11.2015 o 11:25 hod. sme boli požiadaný OD KOS Žilina k výpomoci transportu pacienta v obci Korňa Nižná U Malikov.

Zásahu sa zúčastnili 3 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara a následne 2 členovia s Lada Niva. Ďalej sme spolupracovali s HaZZ a posádkou RZP.

Výjazd o 12,29 hod. / Ukončenie o 13,18 hod.                                      

43.

Cvičenie / VC HaZZ Lešť

Na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 5/2015 o vykonávaní výcviku členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť sa zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa zaradeného v roku 2015 v skupine A. V piatok 20.11.2015 o 4,00 hod. vyrazili 6 členovia a CAS 15 Iveco Daily zo svojej hasičskej zbrojnice smer výcvikové centrum HaZZ Lešť. Počas svojho dvojdňového výcviku za účasti inštruktorov HaZZ si vyskúšali zásahy likvidácie požiarov rodinných domov, bytových domov, tunelov, motorových vozidiel a evakuáciu osôb.

Návrat na svoju základňu 21.11.2015 o 20,00 hod.

Technika: CAS 15 Iveco Daily + 6 osôb

(M.Tkačik, P.Vyrobík, P.Tomašik, I.Todorov, M.Rudinský, I. Todorov)

44.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 21.11.2015 sme boli požiadaný o výpomoc pri pátraní po nezvestnej osobe ne Orave, presnejšie od Trstenej smer Brezovica. Na miesto vyrazili aj 9 členovia DHZ Korňa s MB Sprinter.

Na akcii sa zúčastnilo skoro dvesto dobrovoľných hasičov zo šestnástich dobrovoľných hasičských zborov z Oravy, Kysúc a Žiliny v spolupráci s vyše 100 dobrovoľníkmi z radov občanov a ostatných profesionálnych a dobrovoľných záchranných zložiek vrátane Policajného zboru SR, horskej záchrannej služby, kynológovia a ORS, vďaka čomu pátralo okolo 400 ľudí v náročnom teréne a podmienkach.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Rado Nehera, Ing. Dušan Macašek, Maťo Bzdilík, Mário Paľuch, Anna Gajdošová, Jozef Ježik, Jakub Škorčík, Kucharik, Pavol Papik

Výjazd o 5,00 hod. / Ukončenie o 16,00 hod.

45.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 21.11.2015 dvaja členovia DHZ Korňa sa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili 7 zranených malých futbalistov a jedného dospelého (drobné poranenia, popáleniny)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Katarína Hrošová, Milada Blažeková + lekárnička DHZ

46.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 22.11.2015 dvaja členovia DHZ Korňa sa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili 1 zraneného malého futbalistu (drobné poranenie)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Katarína Hrošová, Milada Blažeková + lekárnička DHZ

47.

Technický zásah / transport pacienta

Dňa 25.11.2015 sme boli požiadaný p. Sadlekovou k výpomoci transportu pacientky v obci Korňa, zásahu sa zúčastnili 2 členovia DHZ Korňa s Nissan Navara.

Výjazd o 19,08 hod. / Ukončenie o 20,08 hod.

48.

Požiar / požiar kotolne

Dňa 26.11.2015 členovia DHZo Korňa vykonali výjazd k hlásenému požiaru kotolne RD č.521 v obci Korňa v spolupráci s HaZZ HS Turzovka. No napokon prieskumom bolo zistené, že kotolňa bola zadymená no k požiaru nedošlo. Výjazd bol vykonaný technikou TA Nissan Navara,

Výjazd o 20.21 hod. / Ukončenie o 21.15 hod.

49.

Požiar / drevenice RD č. 66

Dňa 29.11.2015 sme boli požiadaný OS KOS Žilina o výpomoc pri požiari v ťažko dostupnom teréne v susednej obci Klokočov časť Ježikovci.  Výjazd bol vykonaný technikou TA Nissan Navara, CAS 16 PV3S a 8 členov DHZo Korňa. Pri zásahu použité snežné reťaze na vozidlách a ADP. Spolupráca s HaZZ, DHZO Klokočov, RZP, energetické závody.

Výjazd o 00,23 hod. / Ukončenie o 5,23 hod.

50.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 5.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  5 zranených malých futbalistov (drobné poranenia, popáleniny)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Katarína Hrošová, Milada Blažeková + lekárnička DHZ

51.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 6.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  6 zranených malých futbalistov (drobné poranenia, popáleniny)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová + lekárnička DHZ

52.

Technický zásah / odstránenie stromu

Dňa 7.12.2015 traja členovia DHZo Korňa na žiadosť starostu obce vykonali výjazd k výpomoci odstránenia ohrozujúcej vetvy nad RD v časti Korňa Šľahorka. Za pomoci HaZZ odstránená ohrozujúca vetva a za pomoci pilčíka s traktorom následné odstránenie celého stromu.

Technika DHZ: TA Nissan Navara, spolupráca s HaZZ, zamestnanci OU a pilčík s traktorom

Výjazd o 11,10 hod. / Ukončenie o 14,28 hod.

53.

Technický zásah / dopravná nehoda

Dňa 10.12.2015 o 14,38 hod. vykonala výjazd DHZo Korňa k dopravnej nehode 1x OMV v obci / pri odbočke do Žilov. Na mieste DN spolupráca s HaZZ, Políciou. Uniknuté prevádzkové kvapaliny pozametané, vozovka očistená.

Technika DHZ: TA Nissan Navara a 4 členovia DHZo Korňa

Výjazd o 14,38 hod. / Ukončenie o 16,17 hod.

54.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 12.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  5 zranených malých futbalistov (drobné poranenia, popáleniny, ošetrenie chladivým sprejom)

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová + lekárnička DHZ

55.

Technický zásah / poskytnutie predlekárskej pomoci

Dňa 13.12.2015 sa dvaja členovia DHZ Korňa zúčastnili na protipožiarnej asistenčnej hliadky vo Futbalovej aréne Korňa, kde počas futbalové turnaja ošetrili  1 mladého futbalistu Filip Skorčik. Zranenie dolnej končatiny. Použitý bol chladivý sprej.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa: Peter Tomašik, Gabika Ďurkáčová + lekárnička DHZ

56.

Technický zásah / pátracia akcia po nezvestnej osobe

Dňa 14.12.2015 sme boli požiadaný Políciou o výpomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi do obce Nesluša. Následne o 18,26 hod. 5 členov DHZo Korňa vykonalo výjazd s technikou Nissan Navara a druhá skupina 3 členovia DHZo Korňa o 19,45 hod. s technikou Lada Niva. Muž bol nájdený bez vážnejších zranení, na akcii sa ďalej zúčastnili aj DHZ Kysuce, DHZ Nesluša , DHZ Ochodnica, DHZ Kysucký Lieskovec, DHZ Námestovo, DHZ Martin - Priekopa, KZB Žilina Varín, KZB Trenčín, Horská Služba Malá Fatra, ORS, Polícia SR a zišli sa aj občania obce Nesluša v počte 32 a starostka obce Nesluša, ďalej na miesto smerovali aj členovia OZ Pre Kysuce so štvorkolkami.

 

DHZo Korňa - ukončenie zásahu o 21,39 hod.

57.

Technický zásah / vytiahnutie vozidla správcu cestnej komunikácie

Dňa 17.12.2015 o 20,20 hod. vykonal výjazd DHZo Korňa k vyslobodeniu uviazdnutého cestárskeho vozidla v časti obce Nižná Korňa, spolupráca s HaZZ, občanmi.

Použitá technika DHZo Korňa: CAS 32 T148, CAS 15 Iveco Daily a 5 členov
Ukončenie o 21,32 hod.

58.

Cvičenie / príprava teplého nápoja pre väčší počet osôb

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa o zabezpečení teplého nápoja pre väčší počet osôb - v rámci cvičenia. Na Štedrý deň 24.12.2015 o 20,30 hod. začali s prípravou a následne o 22,30 hod. uvarený punč previezli pred kostol v Korni, kde ho postupne rozdali 240 účastníkom polnočnej svätej omše.

Začiatok činnosti 20,30 hod. / ukončenie činnosti 24,00 hod.

Technika: Nissan Navara, CAS 15 IVECO Daily

 

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZO Korňa