Ocenenie hasičov DHZ Korňa a HaZZ za záchranu života