Dobrovoľný hasičský zbor Korňa a pomoc pri záchrane - 2021