Hasičská súťaž v Korni 2015

Pozvánka v celom článku ...

Kategórie, pravidlá a výhry :

Muži šport ( športové hadice 2 x B65, 4 x C38 alebo C42)

Ženy šport ( športové hadice 2 x B65, 4 x C38 alebo C42)

Široké hadice zmiešané družstvo (min. 3 ženy, 2 x B75, 4 x C52)

PS 8 na široké hadice (neupravená PS 8, 2 x B75, 4 x C52)

Deti (súbežná súťaž na inej trati, 10m hadice – 2 x B75, 4 x C52, nasávanie s kade pomocou vývevy)

Náradie : Motorová striekačka PPS 12 ( môže byť športová úprava ) alebo PS 8 bez úprav

2 ks, savíc 2,5m ktoré musia mať minimálne 2,5 závita, nábeh najviac 25 mm

1 ks, sací kôš so spätnou klapkou a ochranným sitom

hadice B 2 ks dĺžky 20m (+- 1m), náhodná kontrola – priemery podľa kategórie

hadice C 4 ks dĺžky 20m (+- 1m), náhodná kontrola – priemery podľa kategórie

2 ks, prúdnic C52 – dĺžka trate je 70 m.

Ústroj: jednotná, pevná alebo športová obuv, opasok, prilba, tretry povolené

SÚŤAŽIACE DRUŽSTVA SÚŤAŽIA NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO! Štartovné: 10 €

Vykonanie hasičského útoku: súťaží sa za každého počasia a pravidiel požiarneho športu s miestnou úpravou. Na prípravu základne o rozmerov 2 x 2 m je 5 min, uloženie náradia je vykonané ľubovoľným spôsobom, medzera medzi polo spojkami musí byť viditeľná alebo medzi oboma zubami musí prejsť kontrolná šablóna. To iste platí pre savice. Savica môže najviac presahovať 80 cm cez základňu. Plynová páčka musí byť na pôvodnom mieste. Útok sa prevádza, hurá systém. Stroj môže byť na základni vopred naštartovaní. Útok je ukončený po sklopený terčov, ktoré sú 5 m od nástrekovej čiary. Prúdnica môže byť opretá o zem. Časomiera digitálna FIRESYSTEM, terče sklopné FIRESPORT.

Diskvalifikácia: za nezatočenie koša na savicu pred ponorením do vody, po jeho vytiahnutí z vodného zdroja bez sacieho koša, za prešľap na nestrekovej čiare, za prekríženie prúdov a zhodenie terčov iným prúdom, ak súťažiaci do ukončenia útoku nebude v predpísanej výstroji, za neslušné správanie voči rozhodcom. Pri zhodných časoch rozhodne o poradí rýchlejší terč.

Ocenenia: Muži šport ( športové hadice 2 x B65, 4 x C38 alebo C42)

1. Miesto Pohár + 200 a putovný pohár

2. Miesto Pohár + 100

3. Miesto Pohár + 50 €

4. Miesto Pohár + 50 €

Ocenenia: Ženy šport ( športové hadice 2 x B65, 4 x C38 alebo C42)

1. Miesto Pohár + 50

2. Miesto Pohár + 30

3. Miesto Pohár + 20 €

Ocenenia: Široké hadice zmiešané družstvo (min. 3 ženy, 2 x B75, 4 x C52)

1. Miesto Pohár + 50

2. Miesto Pohár + 30

3. Miesto Pohár + 20 €

Ocenenia: PS 8 na široké hadice (neupravená PS 8, 2 x B75, 4 x C52)

1. Miesto Pohár a Darčekový kôš

2. Miesto Darčekový kôš

3. Miesto Darčekový kôš

Ocenenia:

Deti (súbežná súťaž na inej trati, 10 m hadice – 2 x B75, 4 x C52, nasávanie s kade pomocou vývevy)

1. Miesto Pohár

2. Miesto Pohár

3. Miesto Pohár

4. Miesto Pohár