Hasičská súťaž v Korni 2014


Dobrovoľný hasičský zbor Korňa usporiadal 20.7.2014 XXVII. ročník súťaže ,,O pohár starostu obce a DHZ Korňa ,, a zároveň sa konal IV. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry.

Po privítaní hostí a súťažiacich predseda DHZ Korňa p.Miroslav Smažák odovzdal slovo plk. Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi Krajskému riaditeľovi HaZZ v Žiline, ktorý odovzdal pamätnú medailu predsedovi a členom DHZ za pomoc pri ochrane pred požiarmi a činnosť za 60 rokov od vzniku Dobrovoľného hasičského zboru. Ďalej s príhovorom pokračoval zástupca Asociácie Samaritánov SR p. Matúš Nešták poďakoval za spoluprácu pri spoločných akciách s DHZ Korňa a poprial súťažiacim veľa šťastia. Následne starosta obce p. Jozef Kontrík slávnostne otvoril hasičskú súťaž, ktorá každoročne patrí v obci medzi významné akcie.


Po organizačných pokynoch sa na štart pripravilo domáce žiacke družstvo, ktoré ukázalo svojím rodičom bezchybné vykonanie požiarneho útoku s vodou. Potom už štartovali domáce ženy DHZ Korňa, ktoré s časom 19,01s ostali neprekonané a vo svojej kategórii vyhrali. Ďalej nasledovali hasičské družstvá s rôznych častí Česka, Slovenska.


Počas prestávok vystúpili aj harmonikári pod vedením p.Jozefa Vyrobíka.

Pre súťažné kolektívy boli vytvorené viaceré kategórie podľa výkonu hasičských striekačiek a šírky hadíc. Napr. v kategórii široké hadice zvíťazilo DHZ Bytčica časom 16,31s. V kategórii neprerobené PS 12 zvíťazil DHZ Mojšová Lúčka, v športovej kategórii upevnila svoju skvelú tohtoročnú formu 1.miestom DHZ Rudinka časom 14,98s. Najrýchlejší prúd u mužom bol ľavý prúd DHZ Bobrovček 14,05s a u žien 18,51s pravý terč DHZ Horný Kelčov.


Počas súťaže došlo k zraneniu súťažiacej, ktorej poskytli prvú pomoc členovia ASSR , DHZ Korňa a následne bola prevezená do NsP Čadca.

Ako na záver sa predstavili dve hasičské družstvá mužov s historickou striekačkou PS 8, kde susedná DHZ Turzovka dosiahla čas 35,48s - no domáca DHZ Korňa ich prekonala časom 29,95s (priemerný vek tohto družstva bol 51 rokov).


Počas podujatia sa o občerstvenie, stravu, priebeh súťaže staralo 35 domácich dobrovoľných hasičov a 5 členov ASSR za čo im patrí veľká vďaka a uznanie, ďalej chceme poďakovať všetkým podporovateľom, vedeniu obce, sponzorom, členom a priaznivcom za bezchybný priebeh súťaže a skvelé reprezentovanie Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

PS 8, PS 1023 neupravené
Č DHZ Ľavý terč Pravý terč Výsledný čas Body Zapožičaný hráč
1 Korňa PS8 29,9500 26,8500 29,9500
2 Turzovka PS 8 35,4800 32,9600 35,4800
1 Mojšová Lúčka PS 12 22,0300 21,4500 22,0300
2 Dolný Hričov PS 12 45,1400 36,2000 45,1400

Široké hadice
Č DHZ Ľavý terč Pravý terč Výsledný čas Body Zapožičaný hráč
1 Bytčica 16,2100 16,3100 16,3100
2 Kolárovice 18,8400 17,5200 18,8400
3 Turzovka 19,6600 20,2100 20,2100
4 Ochodnica 20,4400 19,6600 20,4400
5 Raková 21,3400 21,1400 21,3400
6 Dolný Hričov 25,4700 25,9700 25,9700
7 Kolárovice Vrchy 28,6300 28,9800 28,9800

Muži šport
Č DHZ Ľavý terč Pravý terč Výsledný čas Body Zapožičaný hráč
1 Rudinka 14,9800 14,3100 14,9800
2 Bobrovček 14,0500 15,0700 15,0700
3 Staškov 15,0900 15,2700 15,2700
4 Lubno CZ 15,5600 14,7100 15,5600
5 Korňa 15,5300 15,6300 15,6300
6 Brvnište 16,7600 16,0100 16,7600
7 Jablonové 17,0900 16,4500 17,0900
8 Čierne VK 19,9500 15,1500 19,9500
9 Makov 20,1800 20,8100 20,8100
10 Jasenica 21,6100 20,1400 21,6100
11 Podvysoká N N N
12 Klokočov N N N

Ženy šport
Č DHZ Ľavý terč Pravý terč Výsledný čas Body Zapožičaný hráč
1 Korňa 18,5300 19,0100 19,0100
2 Horný Kelčov 19,2100 18,5100 19,2100
3 Kolárovice Vrchy 20,2400 21,4600 21,4600
4 Kolárovice 21,4700 20,9000 21,4700
5 Dolný Hričov 20,1200 21,9900 21,9900
6 Ochodnica 20,4400 24,6200 24,6200
7 Raková 21,3000 24,9100 24,9100
8 Jasenica 37,3300 38,6200 38,6200
9 Vysoká nad Kysucou 40,3300 41,0800 41,0800
10 Podvysoká N N N
11 Čierne VK N N N
12 Brvnište N N N


Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa