Pozvánka na hasičskú súťaž 2012


Srdečne Vás pozývame na XXV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Korňa“ a zároveň sa bude konať II. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry, ktorá sa uskutoční dňa 22.7.2012 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa. Kategória muži – podľa pravidiel SSHL

1. miesto putovný pohár + pohár +100€
2. miesto pohár + 30 €
3. miesto pohár + 20 €
4. miesto pohár
5. miesto pohár

Kategória ženy – podľa pravidiel SSHL

1. miesto putovný pohár + pohár + 30 €
2. miesto pohár + 20 €
3. miesto pohár + 15 €

Kategória DPO SR – pravidlá SSHL a použitím hadíc C52 a B75
( vznikla najmä preto, aby neboli diskriminované družstvá súťažiace na široké hadice)

Kategória zmiešaná (muži, ženy spolu)
1. miesto pohár + 30 €
2. miesto pohár
3. miesto pohár

Program:                                                                                                                                        

  10,30 – 11,00 príchod hasičských jednotiek                                                                    

11,00 - slávnostný príhovor a otvorenie súťaže                                                                

 11,15 – 15,00 súťaž hasičských družstiev                                                                        

15,15 – vyhodnotenie hasičskej súťaže                                                                              

15,30 – vyhodnotenie tomboly     

Pripravené občerstvenie, guláš, tombola a veľa adrenalínu :_)                                                                                  

Podmienky, kategórie pre súťažiacich:

Kategória SSHL – úplné znenie pravidiel nájdete na www.sshl.sk a rezervácia na www.firesport.cz