Hasičský krúžok

Hasičský krúžok

Hasičský camp 2020 usporiadal  Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Hasičský camp 2020 usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Počas letných prázdnin usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa hasičský camp, jednalo sa už o druhý ročník. Hlavnou myšlienkou vedenia DHZ Korňa, bola trvalá udržateľnosť a kontakt aj s tými mladými hasičmi počas prázdnin, odovzdanie skúseností a poznatkov o hasičskej technike, výzbroji, postupoch pri požiaroch, poskytovaní prvej pomoci  a týmovej spolupráci.

X