FirEco 2019 - foto - súčasť aj DHZ Korňa

IMG4818
IMG4826
IMG4833
IMG4830
IMG4834
IMG4835
IMG4836
IMG4844
IMG4852
IMG4864